Roztrzygniecie rokowań wyznaczonych na dzień 18.07.2018 r. (Podstrefa Wrocław)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 18 lipca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 18 lipca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Wrocław uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

US Pharmacia sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

Uchwałą Nr 1698/VIII/18 z dnia 25.07.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy US Pharmacia Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Wrocław.

 

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty