Roztrzygniecie rokowań wyznaczonych na dzień 19.07.2018 r. (Podstrefa Września)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 19 lipca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 19 lipca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Września uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

FLEX FILMS EUROPA sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 48
62-300 Września

Uchwałą Nr 1699/VIII/18 z dnia 25.07.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy FLEX FILMS EUROPA sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni, ul. Sikorskiego 48, 62-300 Września, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Września.

 

Partnerzy