Nowe Oblicze Polskiej Energetyki – IV Kongres Energetyczny

 19-20 września tego roku we Wrocławiu odbędzie się IV Edycja Kongresu Energetycznego. Organizatorem corocznego wydarzenia jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. Tematyka debat Kongresu koncentruje się na problematyce bezpieczeństwa energetycznego, efektywności oraz rozwoju rynków energii i gazu. W opinii ekspertów to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń dla branży energetycznej, wydobywczej i paliwowej, stanowiące intelektualną przestrzeń do wymiany idei i koncepcji wśród naukowców, praktyków, biznesmenów i przedstawicieli administracji rządowej.

Ulotka informacyjna

Tematyka czwartej edycji konferencji będzie koncentrować się wokół następujących zagadnień:

  • nowe oblicze polskiej energetyki w doktrynie energetycznej państwa oraz strategiach przedsiębiorstw energetycznych,
  • narodowy program budowy elektrowni atomowej – kluczowe założenia, perspektywa czasowa, możliwe modele finansowania,
  • elektromobilność – budowa nowego przemysłu, szansa wykorzystania potencjału dla elektryfikacji transportu w Polsce,
  • nowe modele biznesowe w energetyce – przegląd trendów globalnych oraz potencjał trendu elektryfikacji w Polsce,
  • finansowanie innowacji w energetyce – jakie technologie będą dominować i w jaki sposób będą finansowane,
  • potencjał rynków gazu w Polsce i krajach Trójmorza – pozycja Regionu na globalnym rynku LNG,
  • wielkoskalowa energetyka OZE – farmy wiatrowe na morzu, fotowoltaika, magazyny energii.

 

Swoje wystąpienie, jako pełnomocnik ds. organizacji COP 24 (Szczytu Klimatycznego ONZ w Polsce), zapowiedział Minister Michał Kurtyka. Ważnym wydarzeniem konferencji będzie także wystąpienie gościa zagranicznego – Marion Labatut, Director Policy Issues w EURELECTRIC, która po raz pierwszy w Polsce zaprezentuje raport „Decarbonization pathways”.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie DISE

Partnerzy