Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 23.07.2018 r. (Podstrefa Strzelin)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 23 lipca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 23 lipca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Strzelin uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez przedsiębiorcę:

ANEGRE sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
57-100 Strzelin

Uchwałą Nr 1702/VIII/18 z dnia 30.07.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór przedsiębiorcy:

ANEGRE sp. z o.o.

z siedzibą w Strzelinie, ul. Fabryczna 10, 57-100 Strzelin, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Strzelin.

 

Partnerzy