Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 27 lipca 2018 r. (Podstrefa Oława)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 27 lipca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 27 lipca 2018 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 8,0188 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie oławskim, gminie Oława, miejscowość Godzikowice, obręb nr 021504_2.0007 Godzikowice, arkusz mapy 2, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Oława, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działki gruntu nr 472/49 (grunty orne RIVb-4,8227 ha, RV-3,1961 ha), dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1O/00052833/1 („Nieruchomość”), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
Capchem Poland sp. z o. o. z/s we Wrocławiu

W dniu 07.08.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą nr 1708/VIII/18 wyraziła zgodę na wybór Capchem Poland sp. z o. o. z/s we Wrocławiu jako nabywcę przedmiotowej Nieruchomości.

 

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty