Wybór oferenta – wykonywanie usługi przeglądu i konserwacji urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w budynku WSSE przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy usługi przeglądu i konserwacji urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w budynku WSSE przy ul. Uczniowskiej 16, informuję, iż została wybrana oferta firmy:

LUXWENT Bartłomiej Łoza
ul. Długa 44
58-521 Jeżów Sudecki

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wyboru wykonawcy będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 65.

***

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usługi przeglądu i konserwacji urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych usytuowanych w budynku WSSE przy ul. Uczniowskiej 16.

Załączniki:

 

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 20.08.2018 r. do godz. 15:00 (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki). Sposób składania ofert opisany jest w treści przedmiotu zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

 

Szczegółowe informacje:
Ireneusz Szcześniak
Biuro Zarządzania Mieniem, Departament Inwestycji
tel.: 74 664 91 65
e-mail: i.szczesniak@invest-park.com.pl

Partnerzy