Zamknięcie przetargu I – budowa drogi wewnętrznej wraz z placem manewrowym i infrastrukturą towarzyszącą (Podstrefa Wałbrzych)

Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. uchwałą nr 5861/18 z dnia 03.08.2018 r. zamknął I przetarg na wybór generalnego wykonawcy zadania pn.: „ Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z placem manewrowym, chodnikiem, oświetleniem, infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem, na działkach gruntu nr 116 oraz 117 (obręb Poniatów nr 10)” – bez wyboru oferty.

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w przetargu na wybór generalnego wykonawcy budowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z placem manewrowym, chodnikiem, oświetleniem, infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem, na działkach gruntu nr 116 oraz 117 (obręb Poniatów nr 10)

Załączniki:

  1. SIWP
  2. Formularze i załączniki – wersja edytowalna (WORD)
  3. Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 1177/2017
  4. Zaświadczenie – Biuro Administracji Architektoniczno-Budowlanej
  5. Przedmiar robót
  6. Projekt Budowlany
  7. Projekty (Droga i Wjazd) – Pliki spakowane (zip)

 

Szczegółowe informacje:

Departament Inwestycji
e-mail: di@invest-park.com.pl
74 664 91 66

Partnerzy