Zamknięcie procedury I – inspektor nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi wewnętrznej z placem manewrowym i infrastrukturą towarzyszącą (Podstrefa Wałbrzych)

Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. uchwałą nr 5862/18 z dnia 03.08.2018 r. zamknął I procedurę zapytania ofertowego na wybór wykonawcy pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z placem manewrowym, chodnikiem, oświetleniem, infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem, na działkach gruntu nr 116 oraz 117 (obręb Poniatów nr 10)” – bez wyboru oferty.

***

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie drogi wewnętrznej w rejonie ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z placem manewrowym, chodnikiem, oświetleniem, infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem, na działkach gruntu nr 116 oraz 117 (obręb Poniatów nr 10).

Zapytanie ofertowe:

 

Formularze i oświadczenia:

 

Przetarg, którego dotyczy zapytanie:

 

Szczegółowe informacje:

Departament Inwestycji
e-mail: di@invest-park.com.pl
74 664 91 66

Partnerzy