Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie usługi doradztwa podatkowego polegającego na określeniu zasad stosowania tzw. współczynnika VAT oraz przeprowadzeniu działań w celu odzyskania podatku VAT naliczonego rozliczanego współczynnikiem za lata 2014-2016.

Zgodnie z Uchwałą nr 5858/18 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. z dnia 31.08.2018 r. oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1724/VIII/18 z dnia 13.09.2018 zatwierdzono wybór Wykonawcy na usługi z doradztwa podatkowego polegającego na określeniu zasad stosowania tzw. współczynnika VAT oraz przeprowadzenia działań w celu odzyskania podatku VAT naliczonego rozliczanego współczynnikiem za lata 2014-2016:

B2B TAX BANACH PIETRZAK  sp. z o. o.

z siedzibą w Katowicach, przy u. Ks. J. Poniatowskiego 30 lok.1

***

INFORMACJA O OFERTACH ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU:

Informujemy, że oferty na usługi doradztwa podatkowego polegającego na określeniu zasad stosowania tzw. współczynnika VAT oraz przeprowadzeniu działań w celu odzyskania podatku VAT naliczonego rozliczanego współczynnikiem za lata 2014-2016 złożone przez:

  1. Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., 00-688 Warszawa, E.Plater 28
  2. B2B-TAX BANACH PIETRZAK sp. z o.o., 40-055 Katowice, ul. Ks.J.Poniatowskiego 30 lok.1
  3. Grupa Gomułka – Kancelaria Prawa Finansowego sp. z o.o., 40-077 Katowice, ul. J.Matejki 4

 

zostały zakwalifikowane do ETAPU II -NEGOCJACJE

***

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie usługi doradztwa podatkowego polegającego na określeniu zasad stosowania tzw. współczynnika VAT oraz przeprowadzeniu działań w celu odzyskania podatku VAT naliczonego rozliczanego współczynnikiem za lata 2014-2016.

Szczegółowy opis przedmiotu zaproszenia, wzór umowy oraz oferta  znajdują się w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ):

 

Formularze w wersji edytowalnej:

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Pytania i odpowiedzi:

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Finansów:
Halina Cebula
h.cebula@invest-park.com.pl

 

Partnerzy