Zamknięcie II przetargu – utwardzenie terenu w obszarze Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG)

Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. uchwałą nr 5898/18 z dnia 04.10.2018 r. zamknął II przetarg na wybór wykonawcy utwardzenia terenu w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej na nieruchomości składającej się z działek gruntu nr: 48/12 (KW nr PO1F00044183/0) i 49/8 (KW nr PO1F 00044186/1) w obrębie Chocicza Mała, gm. Września – bez wyboru oferty.

***

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 ogłasza II przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy na utwardzenie terenu w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Pełny opis procedury przetargowej znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

1. SIWP – Utwardzenie terenu
2. Formularze Zgłoszeniowe – Wersja Edytowalna
3. Załącznik – PLAN SYTUACYJNY

 

W przypadku dodatkowych zapytań w sprawie procedury przetargowej prosimy o kontakt:
tel.: +48 74 664 91 51 lub 66
e-mail.: di@invest-park.com.pl

Partnerzy