Zamknięcie I przetargu – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji utwardzenia terenu w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. uchwałą nr 5899/18 z dnia 04.10.2018 r. zamknął I przetarg na wybór wykonawcy pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji utwardzenia terenu w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej na nieruchomości składającej się z działek gruntu nr: 48/12 (KW nr PO1F00044183/0) i 49/8 (KW nr PO1F 00044186/1) w obrębie Chocicza Mała, gm. Września – bez wyboru oferty

***

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na utwardzeniu terenu w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Pełny opis zapytania ofertowego znajduje się poniżej:
Zapytanie ofertowe:

 

Formularze i oświadczenia:

 

Przetarg, którego dotyczy zapytanie: Utwardzenie terenu w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

Szczegółowe informacje:
Departament Inwestycji
e-mail: di@invest-park.com.pl
74 664 91 66

Partnerzy