Konferencja Automotive PZPM i KPMG

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce są organizatorami konferencji, podczas której zaproszeni eksperci omówią możliwości i warunki uzyskania wsparcia dla inwestycji w branży automotive w Polsce.

Przedsiębiorcy realizujący działania związane z wprowadzaniem nowych produktów, technologii, procesów, bądź ulepszaniem istniejących, a także z wprowadzaniem innowacji i prowadzący szeroko rozumiane prace rozwojowe mogą uzyskać wsparcie w formie ulg podatkowych bądź dotacji. Aktualnie dostępnych jest wiele instrumentów wsparcia różnych obszarów działalności innowacyjnej.

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli firm z branży automotive – kadry zarządzającej oraz przedstawicieli działów finansowo-księgowych. Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania konferencji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane. Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania konferencji.

Data: 6 listopada
Godzina: 9:30 – 14:30
Miejsce: Haston City Hotel, ul. Irysowa 1-3, Wrocław

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE

Automotive PZPM i KPMG

AGENDA:

 • Bieżąca sytuacja na rynku motoryzacyjnym, trendy, wyzwania, liczby | Jakub Faryś, PZPM
 • Przemysł 4.0 a Przemysł Motoryzacyjny | Krzysztof Zaręba, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Polska Strefa Inwestycji – aktualny stan i co dalej | Rafał Szafraniec, KPMG
 • Bieżąca oferta dla branży automotive, nowe inwestycje | Małgorzata Höffner- Kowalska, WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
 • Ulga na prace B+R | Kiejstut Żagun, Radosław Ciechański, KPMG
 • Pozostałe formy wsparcia działalności innowacyjnej oraz Innovation Box | Kiejstut Żagun, Radosław Ciechański, KPMG
 • Najbardziej aktualne tematy podatkowe | Rafał Szafraniec, KPMG
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – szanse i zagrożenia | Rafał Krzyżak, kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k.
 • Zmiany w ustawie o elektromobilności | Mikołaj Zdyb, kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k.
 • Oferta NCBiR dla branży automotive | NCBiR
 • Innowacje – jak być najlepszym. Fakty, przemyślenia i konkluzje | Marek Potoczny, Valeo

 

 

Partnerzy