Zamknięcie przetargu I – świadczenie usług informatycznych utrzymania serwerowej i sieciowej infrastruktury IT

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 5945/18 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., Spółka zamyka Przetarg na wybór wykonawcy na świadczenie usług informatycznych dotyczących utrzymania serwerowej i sieciowej infrastruktury IT dla WSSE „INVEST-PARK” w postaci zarządzania, administracji, monitorowania, rozwoju oraz usuwania awarii dla serwerów, macierzy, przełączników sieci Ethernet, oprogramowania i środowiska wirtualizacji systemów operacyjnych – BEZ WYBORU OFERTY.

***

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do udziału w przetargu na świadczenie usług informatycznych dotyczących utrzymania serwerowej i sieciowej infrastruktury IT dla WSSE „INVEST-PARK” w postaci zarządzania, administracji, monitorowania, rozwoju oraz usuwania awarii dla serwerów, macierzy, przełączników sieci Ethernet, oprogramowania i środowiska wirtualizacji systemów operacyjnych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU :
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu
2. Formularz oferty (WORD)
3. Formularz oferty (PDF)

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 04.10.2018 r. (do godz. 10:45) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

Pytania i odpowiedzi:

1. Pytania i odpowiedzi

W przypadku dodatkowych zapytań proszę o kontakt:
Marek Łopacki
tel.: +48 74 664 88
kom.: 535 808 444
e-mail:

Partnerzy