Z wizytą w Warszawie

Wicepremier Jarosław Gowin spotkał się ze studentami Politechniki Wrocławskiej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego miał okazję podziwiać efekty pracy kół naukowych uczelni. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach działalności Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”.

WSSE_Politechnika_Warszawa (8)

– Formuła kół naukowych jest fantastyczna, gdyż pozwala odkryć w studentach ich prawdziwy potencjał oraz zarazić ich chęcią do samorozwoju – mówił na spotkaniu w ministerstwie wicepremier Gowin. – Droga, którą podążacie doskonale wpisuje się w obraną przez polski rząd Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Chcemy zmieniać oblicze polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne projekty i nowoczesne technologie. W tej materii udało się już zrobić pierwsze kroki – podkreślał szef resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

WSSE_Politechnika_Warszawa (7)

W spotkaniu z wicepremierem Gowinem wzięli udział reprezentanci koła Automatyki i Robotyki “ROBOCIK”, Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD oraz Pojazdów i Robotów Mobilnych. Studenci zaprezentowali ministrowi efekty swoich prac – zdalnie sterowany łazik marsjański oraz autonomiczną łódź podwodną. Rozmawiali również o funkcjonowaniu i osiągnięciach kół oraz możliwościach komercjalizacji ich projektów naukowych.

– Na Politechnice zarejestrowanych jest ponad 160 podmiotów, wśród których 130 jest stricte naukowych. Część z nich to brandy, które wyróżniają naszą uczelnię i promują ją w świecie dzięki osiągnięciom na arenie międzynarodowej – opowiadał Piotr Górski, prodziekan PWr.

Koła naukowe wspierane są przez program sponsorski Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach działalności klastra edukacyjnego studenci prezentują się uczniom szkół oraz mają kontakt z przedsiębiorcami działającymi w strefie.

– Niektóre z kół naukowych prosperują jak firmy, pozyskują fundusze i myślą nad wdrożeniem swoich projektów do produkcji. Z satysfakcją wspieramy zatem ich działalność z przekonaniem, że mamy
do czynienia z przyszłymi naukowcami i biznesmenami, którzy budować będą polską gospodarkę – tłumaczy Krzysztof Drynda, wiceprezes wałbrzyskiej strefy odpowiedzialny między innymi
za funkcjonowanie klastrów.

Po spotkaniu z Wicepremierem Gowinem studenci odwiedzili również Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie spotkali się z podsekretarzem stanu Marcinem Ociepą oraz Beatą Lubos, dyrektorem w Departamencie Innowacji. Następnie zwiedzili warszawskie Centrum Badań Kosmicznych oraz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów.

WSSE_Politechnika_Warszawa (11)

 

Partnerzy