Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 14 listopada 2018 r. (Podstrefa Skarbimierz)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 14 listopada 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 14 listopada 2018 r., mającego na celu wyłonienia podmiotu, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 7,3067 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Skarbimierz, miejsc. Skarbimierz-Osiedle, obręb nr 160102_2.0160, Skarbimierz-Osiedle, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Skarbimierz, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu nr:
– 184/160 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o pow. 1,0000 ha,
– 184/161 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o pow. 1,0001 ha,
– 184/162 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o pow. 1,0000 ha,
– 184/163 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o pow. 2,0000 ha,
– 184/167 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o pow. 0,4301 ha,
– 184/169 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o pow. 1,8765 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1B/00048539/7 („Nieruchomość”), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez firmę:
Mitsui High-tec (Europe) sp. z o. o.
ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1/P.4
00-078 Warszawa

W dniu 4 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą nr 1760/VIII/18 wyraziła zgodę na wybór Mitsui High-tec (Europe) sp. z o. o. z/s w Warszawie jako nabywcę przedmiotowej Nieruchomości.

Partnerzy