Przemysł 4.0 w praktyce – zaproszenie

Zapraszamy na II edycję Kongresu Innowacji „Przemysł 4.0 w praktyce”, który odbędzie się 14 marca w Politechnice Wrocławskiej.  Wydarzenie oprócz części seminaryjnych zawierać będzie również część wystawienniczą oraz networkingową. Organizatorami Kongresu są Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, Politechnika Wrocławska oraz spółka Key Novelty. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości I Technologii 

Mając na uwadze konieczność podejmowania działań na rzecz wzmocnienia konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki regionu Dolnego Śląska, organizatorzy podjęli współpracę na rzecz organizacji II Kongresu Innowacji poświęconego 4 kluczowym uwarunkowaniom skutecznego wdrażania Przemysłu 4.0 w Polsce: Otoczenie, Ludzie, Technika, Rynek. Celem Kongresu jest promocja znaczenia Przemysłu 4.0. jako istotnego narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i wzrostu świadomości w tym zakresie w grupie kadry zarządzającej przedsiębiorstw jak i wśród Studentów Politechniki Wrocławskiej.

Kongres skierowany jest do przedstawicieli wszystkich sektorów gospodarki, ze szczególnym ukierunkowaniem na organizacje z szeroko rozumianej branży produkcyjnej (IT, ICT, IoT, aerospace, automotive, automatyka) oraz przedstawicieli świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, administracji publicznej.

Konferencja podzielona została na cztery części seminaryjne – prelekcje mające na celu przedstawienie wszystkich 4 uwarunkowań skutecznej transformacji do Przemysłu 4.0: Otoczenie, Rynek, Ludzie, Technika. Oprócz wykładów odbędzie się również giełda kooperacji oraz część networkingowa – rozmowy i spotkania B2B.

Termin: 14 marca 2019 r.
Miejsce: Politechnika Wrocławska, Budynek Główny A-1, Aula A1, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27,  50-370 Wrocław

Strona wydarzenia: www.kongres.lsse.eu

dlaczego-warto

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty