Roztrzygniecie przetargu wyznaczonego na dzień 11.01.2019 – Nysa

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 11 stycznia 2019 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 11 stycznia 2019 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 72,0271 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Nysa, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. , składającą się z działek gruntu:
– nr 355/9 (grunty orne RIVa – 10,3479 ha, RIVb – 13,8383 ha, RV – 6,4608 ha, dr – 0,0777 ha),
o powierzchni 30,7247 ha, obręb ewidencyjny 160705_5.0004, Goświnowice, arkusz mapy 3, KW nr OP1N/00044453/4,
– nr 464/20 (grunty orne RIIIa – 6,8862 ha, RIIIb – 10,7863 ha, RIVa – 5,6370 ha, RIVb – 14,1224 ha, RV – 2,3132 ha, dr – 0,6419 ha) o powierzchni 40,3870 ha, obręb ewidencyjny 160705_5.0018, Radzikowice, arkusz mapy 1, KW nr OP1N/00044455/8,
– nr 464/22 (grunty orne RIIIa – 0,3218 ha, RIVb – 0,4950 ha, dr – 0,0986 ha), o powierzchni 0,9154 ha, obręb ewidencyjny 160705_5.0018, Radzikowice, KW nr OP1N/00044455/8,
zwana dalej „Nieruchomością”.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez firmę:
Umicore Poland sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

W dniu 18 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą
nr 1773/VIII/19 wyraziła zgodę na wybór Umicore Poland sp. z o. o. z/s we Wrocławiu jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości.

Partnerzy