Spotkanie warsztatowe pt. „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MŚP” – 05.02.2019 r.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zapraszają na spotkanie warsztatowe pt. „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MŚP”. Spotkanie odbędzie się 5 lutego 2019 r. (wtorek), o godz. 10:00 w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o., przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Głównym celem projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MŚP” są działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na innowację (grantu).

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy:

  • mają siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego,
  • należą do sektora MŚP (tj. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem),
  • ich działalność wpisuje się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizację [RIS],

 

Podczas spotkania zostaną omówione warunki dofinansowania:

  • maksymalna wartość bonu na innowację – do 100.000,00 zł,
  • maksymalny poziom dofinansowania – do 85% wydatków kwalifikowanych.

 

W ramach projektu firmy mogą skorzystać również z konsultacji oraz doradztwa.

Chęć wzięcia udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać do 30.01.2019 r. (środa), mailowo na adres: k.burak@invest-park.com.pl lub pod nr. tel. 607 959 521.

 

ORGANIZATOR

WSSE Logo z napisem PL

PARTNER

 

logo DAWG

 

 

Partnerzy