Wyniki przetargu – wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynku biurowym przy ul. Uczniowskiej 16, budynku biurowo-usługowym „Łączniku” przy ul. Uczniowskiej 21 i budynku mieszkalnym przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynku biurowym przy ul. Uczniowskiej 16, „Łączniku” przy ul. Uczniowskiej 21 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Orkana 22, informuję, iż została wybrana oferta firmy:

FUH GRADIENT
ul. Polna 35-45/9
62-800 Kalisz

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wyboru wykonawcy będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 65.

 

****

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynku biurowym przy ul. Uczniowskiej 16, budynku biurowo-usługowym „Łączniku” przy ul. Uczniowskiej 21 i budynku mieszkalnym przy ul. Orkana 22 w Wałbrzychu będących własnością WSSE.

 

Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku poniżej.

1. Zaproszenie do składania ofert.

W przypadku dodatkowych zapytań w sprawie zaproszenia prosimy o kontakt:
tel.: +48 74 664 91 65
e-mail.:

Partnerzy