Wybór oferenta – wykonanie projektu folderu promocyjnego

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy projektu folderu promocyjnego, informujemy, że została wybrana oferta firmy:

Drukarnia Poldruk s.c Józef Grzywa, Marek Kawka
58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 39 a
 

Dodatkowe informacje dotyczące wyboru wykonawcy:

Departament Komunikacji i Marketingu
Tel: 74 664 91 53
e-mail: dkm@invest-park.com.pl

****

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu folderu promocyjnego.

Opis zapytania i materiały do pobrania:

 

 

Prosimy o nadsyłanie ofert w formie wypełnionego i podpisanego skanu formularza (załącznik nr 1) wraz z  poglądowym projektem folderu.

Termin składania ofert: 22.02.2019 r., godz. 12:00
Sposób: drogą mailową na adres e-mail: dkm@invest-park.com.pl

Szczegóły zapytania:

Departament Komunikacji i Marketingu
Tel: 74 664 91 53
e-mail: dkm@invest-park.com.pl

 

Partnerzy