Zaproszenie do składania ofert – wykonanie okresowych przeglądów technicznych: rocznych, pięcioletnich i półrocznych.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowych przeglądów technicznych: rocznych, pięcioletnich i półrocznych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

  1. Zaproszenie – Opis przedmiotu zamówienia.
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty (wersja edytowalna)
  3. Załącznik nr 2 – zakres przedmiotu zamówienia

 

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 05.04.2019 r. (do godz. 15:00) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub w sekretariacie WSSE „INVEST-PARK”
w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, w kopercie zatytułowanej: „OFERTA – OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE DLA WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o.”

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Krzysztof Czarnecki
Tel. kom.: 609 909 693
Departament Inwestycji
Tel.: +48 74 664 91 66

 

Partnerzy