Spotkanie biznesu i świata nauki. Sukces II KONGRESU INNOWACJI

Przedstawiciele przemysłu oraz świata nauki spotkali się na II Kongresie Innowacji „Przemysł 4.0 w praktyce”, który odbył się w czwartek 14 marca na Politechnice Wrocławskiej. Prelegenci zaprezentowali rozwiązania dotyczące wzmacniania konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska. Uczestnicy kongresu dowiedzieli się o możliwościach finansowania firm, jak i przygotowania ich do korzystania z rozwiązań i technologii Przemysłu 4.0, nawiązując przy tym wartościowe relacje biznesowe. W kongresie udział wzięło ok. 170 osób z ok. 70 firm.

Gości przywitali: Wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Przemysław Bożek, Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką i Informatyzacji prof. Andrzej Kucharski, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej prof. Tomasz Nowakowski oraz Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „IINVEST-PARK” – Maciej Badora.

Kongres składał się z trzech części:

  • seminaryjnej, która dotyczyła wszystkich 4 uwarunkowań skutecznej transformacji do Przemysłu 4.0 –LUDZIE, OTOCZENIE, RYNEK, TECHNIKA,
  • wystawienniczej, prezentującej produkty oraz usługi uczestników Kongresu,
  • networkingowej, podczas której eksperci i praktycy danych dziedzin mogli podzielić się z swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Sponsorem Strategicznym II Kongresu Innowacji „Przemysł 4.0 w praktyce” była firma Impel Group. W gronie sponsorów znaleźli się również: Amister Sp. z o.o. Sp. k., firma F5sAUTOMATE, Spółka CPU ZETO z Jelenie Góry, Firma Bissole Business Travel, PNEUMAT SYSTEM, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.

Partnerami Kongresu byli: Dolnośląska Izba Gospodarcza, Zachodnia Izba Gospodarcza, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), Uniwersytet Ekonomiczny, Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonii, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Nokia Garge, Alfa Net, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., Brytyjsko-Polska Izba Handlowa.

Patronat medialny nad kongresem objęli: Melo Radio i Strefa Inżyniera.

Patronat honorowy nad Kongresem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

 

sponsorzy

 

II Kongres Innowacji fot. 7 II Kongres Innowacji fot. 6 II Kongres Innowacji fot. 5 II Kongres Innowacji fot. 4 II Kongres Innowacji fot. 3 II Kongres Innowacji fot. 2

 

 

 

 

 

Partnerzy