Wybór oferenta – dzierżawa nieruchomości w miejscowości Chocicza Mała i Obłaczkowo (Września)

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Podstrefie Września (Miejscowość: Chocicza Mała, Obłaczkowo), WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż została wybrana oferta złożona przez:

P. Grzegorza Maścibrodę

(Gospodarstwo Rolne)

 

Podsumowanie otrzymanej punktacji, znajduje się w TUTAJ.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

*******

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dotyczących wydzierżawienia gruntów położonych w miejscowości Chocicza Mała i Obłaczkowo (Września) na okres do 30.09.2020 roku.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

  1. Zaproszenie do składania ofert.
  2. Formularz oferty (wersja edytowalna).
  3. Formularz oferty (PDF).

 

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 14.03.2019 r. (do godz. 11:45) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Departament Inwestycji
Tel.: +48 74 664 91 66

Partnerzy