Wybór oferenta – koncepcja rozbudowy parkingu (WSAG)

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru projektanta do opracowania koncepcji rozbudowy parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanego na nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 15/3, położonej w obrębie Białężyce, gmina Września, informujemy, że została wybrana oferta firmy:

Pracownia Projektowa KARO Wojciech Wróbelski,
ul. Kukułek 11a, 40-533 Katowice
***
Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji rozbudowy parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanego na nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 15/3, położonej w obrębie Białężyce, gmina Września.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 01.04.2019 r. (do godz.15.00)

Sposób składania ofert opisany jest w Zapytaniu Ofertowym.

Załączniki:

  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Dokumentacja powykonawcza/branża drogowa, kanalizacyjna, elektryczna
  3. Plan sytuacyjny

 

Szczegółowe informacje:

Krzysztof Orłowski

Departament Inwestycji
tel.: 74-664-91-66
e-mail: k.orlowski@invest-park.com.pl

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty