Aktualne nabory wniosków (PARP)

Poniżej informacje o aktualnie trwających naborach na programy wspierające przedsiębiorczość prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP):

  1. Druga runda naboru wniosków w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców. Wnioski można składać do 31 maja 2019 r.
    link: NABÓR WNIOSKÓW
  2. Nabór wniosków w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Wnioski można składać do 8 maja 2019 r.
    link: NABÓR WNIOSKÓW
  3. Nabór wniosków w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. Celem konkursu jest sfinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie. Wnioski można składać do 25 lipca 2019 r.
    link: NABÓR WNIOSKÓW

 

Partnerzy