Wyniki przetargu pisemnego nieograniczonego na zakup nieruchomości przy ul. Uczniowskiej 21 (Wałbrzych)

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego przetargu mającego na celu sprzedaż nieruchomości położonej w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, Gminie Wałbrzych, miejscowości Wałbrzych, przy ul. Uczniowskiej 21, składającej się z działki gruntu nr 311/4 o powierzchni 0,1406 ha, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1 545 m² informuję, iż przetarg w dniu 31.05.2019 r. z powodu braku oferentów nie został rozstrzygnięty.

***

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 zaprasza do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym na zakup nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 311/4 o powierzchni 0,1406 ha, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1 545 m2 położonej w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 21 będących własnością WSSE. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu znajduje się w załączniku poniżej.

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.
  2. Załączniki (formularze) – wersja edytowalna.

 

W przypadku dodatkowych zapytań w sprawie zaproszenia prosimy o kontakt:
tel.: +48 74 664 91 65
e-mail.: di@invest-park.com.pl

Partnerzy