Alians S35 – Otwarta Przestrzeń Rozwoju

Stworzenie nowych szans rozwojowych i ograniczenie zagrożeń dla Dolnego Śląska wymaga m.in. kompleksowej rozbudowy infrastruktury transportowej: drogowej, kolejowej oraz lotniska we Wrocławiu. Kluczowe jest stworzenie alternatywy dla osiągającej maksimum przepustowości autostrady A4, a będzie nią m.in. budowa drogi S35” – głosi deklaracja współpracy przy projekcie ALIANS S35, którą w zamku Książ w Wałbrzychu podpisali dziś: Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Adam Bugajczuk, wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. oraz Maciej Badora, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK.

20190606-wsse-invest-park-alianS35-057

ALIANS S35 to projekt zakładający stworzenie konurbacji – nowoczesnej aglomeracji między Wałbrzychem, Lubinem, a Wrocławiem, wokół drogi ekspresowej S35 (zbudowanej od nowa lub przebudowanej DK35). Celem jest spójny, zrównoważony rozwój urbanizacyjny infrastrukturalny całego obszaru w oparciu o potencjał Dolnego Śląska: położenie, strategicznych inwestorów, tradycje przemysłowe, ośrodki akademickie, środowisko naturalne i walory turystyczne.

– Podpisane dzisiaj porozumienie ma dla nas strategiczny charakter. To owoc podjętych w zeszłym roku rozmów na temat sposobów wsparcia rozwoju tej części Dolnego Śląska, która ze względu na położenie jest ważna dla wszystkich partnerów ALIANS S35, ale także dla polskiej gospodarki. Ten obszar potrzebuje systemowego wzmocnienia logistyki poprzez pełne wykorzystanie trasy ekspresowej S35, kolei i wrocławskiego lotniska. Skorzystają na tym inwestorzy parku przemysłowego w Kobierzycach, m.in. koreański LG Chem – producent baterii do samochodów elektrycznych. Mamy duże szanse, żeby stać się zagłębiem elektromobilności, ale nie da się tego osiągnąć bez strategicznych inwestycji i spójnego planu. Wspólnie z naszymi partnerami chcemy zapewnić przedsiębiorcom i mieszkańcom jak najlepsze warunki do rozwoju i dlatego postanowiliśmy połączyć siły, tworząc ALIANS S35 – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zdaniem inicjatorów deklaracji współpracy, Dolny Śląsk osiągnął sukces w rozwoju społeczno-gospodarczym, ale przyszłość niesie zagrożenia dla długofalowego zrównoważonego rozwoju całego regionu.

– Realizacja projektu ALIANS S35 wynika z potrzeby stworzenia na Dolnym Śląsku warunków inwestycyjnych, które pozwolą na rozwój przedsiębiorczości i umożliwią regionowi wyjście z pułapki średniego rozwoju. Aby stało się to faktem, konieczne jest przyjęcie spójnej strategii, która da szansę na stworzenie funkcjonalnie powiązanej infrastruktury oraz terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. W wymiarze ponadpowiatowym oznacza to powstanie nowoczesnej konurbacji, która połączy dynamiczny rozwój przemysłu z komfortowymi warunkami życia mieszkańców i środowiskiem naturalnym – stwierdził Maciej Badora, prezes WSSE „INVEST-PARK”.

Infrastruktura transportowa zbliża się bowiem do granicy wydolności, a mieszkańcy mniejszych od Wrocławia miast przenoszą się do większych ośrodków. Skutkuje to degradacją miast średniej wielkości i pogłębianiem luki społeczno-gospodarczej w stosunku do stolicy województwa.

– Dajemy pracę ponad 30 tysiącom ludzi na Dolnym Śląsku. Jako jeden z największych płatników podatków, do budżetu i samorządów przekazujemy łącznie prawie 5 mld zł rocznie, sponsorujemy ważne wydarzenia kulturalne i sportowe. Prowadzimy dialog społeczny, słuchamy potrzeb naszych interesariuszy. Dobre wyniki operacyjne i finansowe są dowodem skuteczności i konsekwencji w działaniu. Wiemy jednak, że znaczenie budujemy nie tylko w oparciu o wskaźniki ekonomiczne. Czujemy odpowiedzialność, także za przyszłość regionu i chętnie włączamy się w inicjatywy wspierające rozwój Dolnego Śląska – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Prezesi ARP S.A., KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. oraz WSSE „INVEST-PARK” zadeklarowali wspólne działanie w celu powołania stowarzyszenia ALIANS S35, które będzie zabiegać o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska.

 

 

***

Informacja o partnerach projektu ALIANS S35:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od ponad 25 lat wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji. Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych stref ekonomicznych: EURO-PARK Mielec i EURO-PARK Wisłosan (z dolnośląską podstrefą EURO-PARK KOBIERZYCE). Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych, m.in. prowadzi unijny projekt Sieć Otwartych Innowacji (SOI). W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza kompleksowe rozwiązania w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe. EURO-PARK Kobierzyce to park przemysłowy utworzony w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem w 2005 r. Obecnie działa tam 31 inwestorów – głównie globalne i innowacyjne firmy z branży motoryzacyjnej, elektronicznej, papierniczej i maszynowej. Spora część inwestycji realizowana jest przez firmy z Korei Południowej. To m.in. fabryka LG Chem Wrocław Energy, w której produkowane są baterie do samochodów elektrycznych oraz zakłady firm kooperujących (m.in. LG Innotek, LG Electronics, Starion Poland, Enchem). To również inne, zagraniczne inwestycje, np. niemieckich firm Kessel, Lapp Kabel, hiszpańskiej Industrias Alegre, czy duńskiej Aluwind.

KGHM Polska Miedź SA zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji, firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej. KGHM znajduje się w czołówce producentów miedzi oraz srebra na świecie. Jest jedynym w Europie producentem renu i nadrenianu amonu z własnych zasobów oraz największym eksporterem wśród spółek Skarbu Państwa. Aktywa KGHM znajdują się w Polsce, USA, Kanadzie i Chile. KGHM cieszy się reputacją wiarygodnego producenta, zaufanego kontrahenta i firmy prowadzącej politykę zrównoważonego rozwoju. Jest też odpowiedzialnym pracodawcą, ceniącym zaangażowanie swoich pracowników na całym świecie. Łącznie zatrudnia blisko 34 tys. osób przekonanych, że to, co robią, jest ważne dla świata. Dzięki ich wiedzy, odwadze i odpowiedzialności na globalne rynki trafiają cenne metale, bez których zrównoważony rozwój świata byłby niemożliwy.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wydaje przedsiębiorcom inwestującym w południowo-zachodniej Polsce decyzje o pomocy publicznej – na ich podstawie firmy otrzymują ulgi w podatku dochodowym.
Spółka zarządzająca Strefą oferuje także kompleksowe wsparcie przedsiębiorców – pomoc w lokowaniu inwestycji, wynajem hali przemysłowych i powierzchni biurowych oraz opiekę podczas prowadzenia działalności (bezpłatne szkolenia, niższe koszty zakupu energii w ramach grupy zakupowej, pomoc w poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych). Wśród 250 firm, które zainwestowały na terenach zarządzanych przez WSSE „INVEST-PARK”, s m.in.Ł Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Umicore, Mondelez, Polaris, GKN Driveline, Bridgestone, NSK, Faurecia, czy Mando Przedsiębiorcy z całego świata na w budowę i rozwój zakładów w WSSE przeznaczyli ponad 30 mld złotych i zatrudniają ponad 55 tys. pracowników. Co czwarta firma w WSSE reprezentuje branżę motoryzacyjną. Blisko połowa to przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Partnerzy