Nowe postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. VIII kadencji

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, działając na podstawie § 19 ust.2 Umowy spółki oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej 1844/IX/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku ogłasza ponowne postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK’’ sp. z o.o.

Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK’’ sp. z o.o.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK’’ sp. z o.o.

 

 

Partnerzy