Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. i Wiceprezesa Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. VIII kadencji

Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” uchwałą nr 1841/IX/19 z dnia 28.06.2019 r. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK’’ sp. z o.o. ogłoszone dnia 7.06.2019 r. bez wyboru kandydata.

***

Treść postępowania:

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, działając na podstawie § 19 ust.2 Umowy spółki oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 1829/VIII/19 z dnia 6 czerwca 2019 roku i uchwały Rady Nadzorczej nr 1830/VIII/19 z dnia 6 czerwca 2019 roku, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK’’ sp. z o.o.

Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK’’ sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania

Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK’’ sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania

Partnerzy