Nabór wniosków – dofinansowanie B+R (NCBR)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wnioski będzie można składać od 2 września 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

Link: FunduszeEuropejskie.gov.pl

 

Partnerzy