Rozstrzygnięcie przetargu wyznaczonego na dzień 18.07.2019 r. (Podstrefa Wałbrzych)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 18 lipca 2019 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego nieograniczonego, wyznaczonego na dzień 18 lipca 2019 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 1,3565 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie m. Wałbrzych, Mieście Wałbrzych, obrębie ewidencyjnym Nr 0010, Poniatów nr 10, arkusz mapy 3, w Podstrefie Wałbrzych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00052909/0, składającą się z działek gruntu:

–  nr 120 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,4743 ha,

–  nr 121 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,6106 ha,

–  nr 90/9 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,1453 ha,

–  nr 88/13 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,0041 ha,

–  nr 90/8 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,0145 ha,

–  nr 91/4 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,1077 ha,

wraz z współudziałem o wielkości 22,88 % w działce nr 122 o powierzchni 0,1688 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną, zapewniającą dojazd do działek nr 118, nr 119, nr 120 i nr 121, zwana dalej Nieruchomością”.

 

Na przetarg została złożona jedna oferta przez firmę:

 

EURO-PEGAZ WAŁBRZYCH sp. z o.o. sp. k.
ul. Domaniewska 47,
02-672 Warszawa

 

W dniu 9 sierpnia 2019 r.  Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą 1866/IX/19  z dnia 9 sierpnia 2019 r. wyraziła zgodę na wybór EURO-PEGAZ WAŁBRZYCH sp. z o.o. sp. k. z/s we Warszawie jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości.

Partnerzy