Wybór dzierżawcy na nieruchomości w Dobromierzu

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Podstrefie Dobromierz, WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż zostało złożonych 11 ofert przez:

 1. Paulina Pietraszek
 2. Szymon Pietraszek
 3. Gospodarstwo Rolne Dawid Pietraszek
 4. Kwiatkowska Anna
 5. Zbigniew Bujak
 6. Indywidualne Gospodarstwo Rolne Tomasz Matkowski
 7. Monika Figurak
 8. Indywidualne Gospodarstwo Rolne Ireneusz Biernat
 9. Krzysztof Andrzej Hanusiewicz
 10. Grzegorz Najdek
 11. Henryk Kudyba – Przedstawieciel grupy czterech gospodarstw rodzinnych.

 

Po analizie złożonej dokumentacji, WSSE „INVEST-PARK” na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej
nr 1876/IX/19 z dnia 29 sierpnia 2019 roku, informuje, iż została wybrana oferta p. Moniki Figurak, która otrzymała największą liczbę punktów.

Punktacja oraz szczegółowa analiza ofert znajduje się w załączniku poniżej:

 1.  ZESTAWIENIE OFERT (załącznik PDF)

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

Partnerzy