Wyniki postępowania: DZIERŻAWA TERENU W JAWORZE

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Dolnośląskiej Strefie Aktywności Gospodarczej S3-Jawor, WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż zostały złożone dwie oferty przez:

  1. p. Mariusza Błaszczak,
  2. p. Zbigniewa Bujaka,

 

Po analizie złożonej dokumentacji, została nadana punktacja:

 

W związku z wycofaniem oferty złożonej przez oferenta, który zajął pierwsze miejsce na podstawie nadanej punktacji, została wybrana oferta, która zajęła miejsce drugie:

Oferta nr 2 – Zbigniew Bujak

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

——————–

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wydzierżawienia gruntów położonych w miejscowości Jawor – Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej S3 (obręb 0001 Nr 1 Gospodarstwo).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):

  1. Zaproszenie do składania ofert – Opis Przedmiotu Dzierżawy
  2. Formularz zgłoszeniowy oraz RODO (WORD)
  3. Formularz zgłoszeniowy oraz RODO (PDF).

 

Oferty prosimy składać w terminie do 20.09.2019 r. (do godz. 12:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Inwestycji
E-mail:
Tel.: +48 74 664 91 66

Partnerzy