Pożyczki dla JST – ogłoszenie o naborze

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST- PARK” sp. z o.o. ogłasza pierwszy nabór wniosków o udzielenie pożyczki mający na celu wyłonienie podmiotu, który uzyska od WSSE pożyczkę na realizację działań związanych z rozwojem infrastruktury terenów przeznaczonych pod przemysł lub usługi. Nabór jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego z obszaru zarządzanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o. o.

Program pożyczek został utworzony celem ułatwienia jednostkom samorządu terytorialnego dostępu do finansowania zewnętrznego poprzez wyposażenie ich w dodatkowy instrument finansowy umożliwiający realizowanie zadań infrastrukturalnych.

Załączniki:

 

Szczegóły dotyczące naboru oraz założenia i warunki udzielania pożyczek znajdziecie Państwo w linku poniżej.
Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 74 664 91 71 lub kierując zapytania na adres e-mail: fundusz.jst@invest-park.com.pl

Partnerzy