ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 I ROK OBROTOWY 2020.

Rada Nadzorcza Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020

Zaproszenie do składania ofert

Partnerzy