Dofinansowanie projektu badawczego – ogłoszenie o konkursie

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”. Termin naboru wniosków: od 30 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Projekt musi mieć charakter projektu badawczego, w którym zawarto realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub wyłącznie prac rozwojowych.

Uwaga: projekty obejmujące wyłącznie badania przemysłowe zostaną wykluczone ze wsparcia.
Szczegóły dotyczące naboru oraz założenia i warunki konkursu znajdziecie Państwo w linku poniżej.

DIP – link

Partnerzy