ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – OCHRONA FIZYCZNA I TECHNICZNA OSÓB I MIENIA, USŁUGI PORZĄDKOWE ORAZ UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH

WSSE „INVEST-PARK” SP z o.o. zaprasza do składania ofert na ochronę fizyczną i techniczną osób i mienia, usługi porządkowe oraz utrzymanie terenów zielonych według poniższej specyfikacji.

załączniki:

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.01.2020 r. (piętnastego stycznia 2020 r.) włącznie – fizycznie w siedzibie Spółki w godzinach pracy spółki (do 15.30), lub przesłać na adres e-mailowy:  . Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.

Kontakt:
Krzysztof Czarnecki
Departament Inwestycji
e-mail: 

Partnerzy