Go to Brand – Ogłoszenie o konkursie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Planowany termin naboru wniosków: od 11.02.2020 r. do 11.03.2020 r.

Szczegóły – PARP

Partnerzy