WYNIKI PRZETARGU – PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W SIEDZIBIE SPÓŁKI

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 12 lutego 2020 roku została podjęta Uchwała nr 6406/20, mająca na celu akceptację prac komisji dla pisemnego, nieograniczonego, dwustopniowego przetargu na wybór wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń biurowych znajdujących się na II piętrze budynku WSSE „INVEST-PARK” o pow. 320,29 m2 zlokalizowanych przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych.

Na podstawie ogłoszonego postępowania przetargowego do siedziby Spółki, wpłynęły trzy oferty :

1. P.H.U. PAMAR STANISŁAWA WOLAK (ul. Basztowa 36/4, 58-316 Wałbrzych)
2. RADBUD ZDZISŁAW PITWOR (Ciernie 80, 58-160 Świebodzice)
3. ESSBUD PAWEŁ STĘKAŁA (ul. Zatorska 60B/11, 51-215 Wrocław)

Komisja przetargowa dokonała analizy i oceny ofert:

Załącznik Etap 1 Ofertowanie1

Po przeprowadzonej ocenie złożonych ofert do przetargu, do II Etapu „Negocjacje” zostały zakwalifikowane przedsiębiorstwa:
1. RADBUD ZDZISŁAW PITWOR (Ciernie 80, 58-160 Świebodzice),
2. P.H.U. PAMAR STANISŁAWA WOLAK (ul. Basztowa 36/4, 58-316 Wałbrzych),

Komisja przetargowa przeprowadziła negocjacje z dwoma Oferentami, na podstawie których została przeprowadzona ponowna ocena ofert pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami.

Załącznik Etap 2 Negocjacje1

Po wykonanej analizie ofert dla II Etapu – Negocjacje, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo:

RADBUD ZDZISŁAW PITWOR
(Ciernie 80, 58-160 Świebodzice),

W przypadku dodatkowych zapytań, prosimy o kontakt z Departamentem Inwestycji:
e-mail: di@invest-park.com.pl
Tel.: +48 74 664 91 66

 

***

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy na wybór generalnego wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń biurowych znajdujących się na II piętrze budynku WSSE „INVEST-PARK” o pow. 320,29 m2 zlokalizowanych przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych”.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 24.01.2020 roku (do godz.11.45) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

Sposób składania ofert określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami:

OGŁOSZENIE PRZETARGU ARANŻACJA I PRZEBUDOWA II PIĘTRA

SIWP Przebudowa I Aranzacja

Załączniki I Formularze

Załącznik Nr 4 Wytyczne Zamawiającego

Załącznik Nr 5 Przedmiar Prac

 

W przypadku dodatkowych zapytań w sprawie procedury przetargowej prosimy o kontakt:
tel.: +48 74 664 91 66,
e-mail.: di@invest-park.com.pl

Partnerzy