DZIAŁALNOŚĆ B+R – WSPARCIE INNOWACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca prowadzi nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wsparcie dotyczy przedsiębiorstw sektora MŚP. Przedsiębiorcy mogą pozyskać wsparcie unijne na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności B+R polegającej na prowadzeniu badań przemysłowych oraz prowadzeniu prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych).

Termin naboru wniosków zakończy się 31 marca 2020 r.

Szczegóły: DIP

Partnerzy