RUSZAJĄ „BADANIA NA RYNEK” – 750 mln zł do rozdania !!!

25 marca rusza nabór wniosków w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, roboty budowlane, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how itp., eksperymentalne prace rozwojowe czy usługi doradcze.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w terminie od 25 marca do 23 kwietnia 2020 r. do godziny 16:00.

Szczegóły:
BADANIA NA RYNEK – KONKURS OGÓLNY
BADANIA NA RYNEK – MIASTA ŚREDNIE
BADANIA NA RYNEK – DOSTĘPNOŚĆ PLUS

Partnerzy