NCBR – „SZYBKA ŚCIEŻKA” – URZĄDZENIA GRZEWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje spotkanie informacyjne oraz warsztaty dotyczące konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: konkurs 8/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka – Urządzenia grzewcze.

Uczestnicy spotkania i warsztatów zainteresowani aplikowaniem w konkursie NCBR „Szybka Ścieżka – Urządzenia grzewcze”, będą mogli wziąć udział w wydarzeniu towarzyszącym: Forum Partnerów. W sąsiedniej przestrzeni organizator wydarzenia towarzyszącego – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – zgromadzi instytucje badawcze i firmy z branży urządzeń grzewczych, które będą zainteresowane współpracą i doradztwem.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 30 marca 2020r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym, ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań.
Wydarzenie jest bezpłatne.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie: Przemysł Przyszłości

Koordynator FORUM:
Jan Gładysiak,
email: jan.gladysiak@fppp.gov.pl

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty