POSTĘPOWANIE – DOSTAWA I MONTAŻ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH WRAZ Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ

WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą dla instalacji fotowoltaicznej o mocy od 34 kW do 35 kW.
Szczegółowy opis zaproszenia znajduje się w poniższym załączniku:

  1. Zaproszenie Do Składania Ofert
  2. Aktualne Informacje O Przedsiębiorstwie
  3. Formularz Oferty
  4. Oświadczenie Oferenta
  5. Opinia Techniczna Montaż Modułów
  6. Przykładowe rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. , ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze, lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczającym terminie do 20 kwietnia 2020 r do godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Ferdynand Ardelli
Departament Inwestycji
Tel. +48 74 664 91 62
email: 

Partnerzy