POSTĘPOWANIE – DOSTAWA I MONTAŻ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH WRAZ Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ

Wyniki Zaproszenia do składania ofert : Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcja wsporczą dla instalacji fotowoltaicznej o mocy od 34 kW do 35 KW.

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania Zaproszenia do składania ofert opublikowanego w dniu 27 marca 2020 r. na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. pod nazwą:
„Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcja wsporczą dla instalacji fotowoltaicznej o mocy od 34 kW do 35 KW.”  , informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo:

MULTI PARTNER SERWIS sp. z o.o.
Ul. Ścinawska 22 a
56-100 Wołów
NIP: 897-183-50-36

 


treść postępowania:

WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą dla instalacji fotowoltaicznej o mocy od 34 kW do 35 kW.
Szczegółowy opis zaproszenia znajduje się w poniższym załączniku:

  1. Zaproszenie Do Składania Ofert
  2. Aktualne Informacje O Przedsiębiorstwie
  3. Formularz Oferty
  4. Oświadczenie Oferenta
  5. Opinia Techniczna Montaż Modułów
  6. Przykładowe rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. , ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze, lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczającym terminie do 20 kwietnia 2020 r do godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Ferdynand Ardelli
Departament Inwestycji
Tel. +48 74 664 91 62
email: 

Partnerzy