Strefa wsparcia

Strefa wsparcia

Pomoc finansowa oraz wsparcie rzeczowe dla placówek medycznych i instytucji, współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządami, pakiet osłonowy dla przedsiębiorców oraz inwestycje stymulujące gospodarkę – oto pięć filarów przeciwdziałania skutkom koronowirusa wprowadzonych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”.

– Przeznaczyliśmy 100 tys. złotych na wsparcie Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu oraz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Zdajemy sobie sprawę, że ochrona zdrowia i życia stanowi priorytet – mówi Piotr Sosiński, prezes wałbrzyskiej strefy.

Dzięki współpracy z fundacją Sensoria, w ramach akcji BohaterON, udało się również pozyskać środki ochronne – blisko 1000 przyłbic oraz pond 12 tysięcy rękawiczek lateksowych.

– Dodatkowo zakupiliśmy maseczki ochronne oraz płyny do dezynfekcji. Wszystkie artykuły zostały przez nas rozwiezione do szpitali oraz placówek pogotowia ratunkowego na Dolnym Śląsku oraz Opolszczyźnie. Na bieżąco rozpatrujemy również wnioski od instytucji angażujących się w przeciwdziałanie skutkom epidemii. Takie wsparcie otrzymały między innymi świdnicki Caritas oraz wałbrzyska Jadłodajnia przy Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego – wymienia prezes.

Wsparcia w walce z epidemią udzielają również firmy działające w wałbrzyskiej strefie. Wśród przykładów można wymienić: przekazanie środków finansowych dla wałbrzyskiego szpitala przez Mando Corporation oraz Joysonquin, wsparcie dla pacjentów szpitala od pracowników firmy Cersanit, produkcję maseczek ochronnych przez wałbrzyską Faurecie czy zaangażowanie w pracę nad szczepionką przez koncern Daicel Safety Systems Europe z Żarowa.

Pomimo obecnej sytuacji wciąż wydawane są nowe decyzje inwestycyjne w wałbrzyskiej strefie. Tylko w marcu otrzymało je dwóch przedsiębiorców. Od początku roku na realizację inwestycji w WSSE zdecydowało się już 7 firm. Łącznie projekty opiewają na kwotę przeszło 260 mln złotych.

– Nie zwalniamy również tempa z inwestycjami własnymi – podkreśla Kamil Zieliński, wiceprezes strefy. – Postanowiliśmy przyspieszyć realizację programu budowy hal dla małych przedsiębiorstw. Decyzja o realizacji wałbrzyskiego obiektu o wartości około 20 mln złotych jest już podpisana. Ponadto nasza spółka córka, Invest Park Development, rozpoczyna budowę Biznes Inkubatora w Świebodzicach za kwotę ponad 17 mln złotych. To niezmiernie ważne, aby w tym trudnym czasie, stymulować polską gospodarkę poprzez inwestycje – przyznaje wiceprezes.

Z powodu zagrożenia epidemicznego część zakładów działających w WSSE była zmuszona zawiesić lub znacznie ograniczyć produkcję. Aby przeciwdziałać skutkom COVID-19 WSSE wprowadziła pakiet osłonowy dla przedsiębiorców.

– Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest nadzwyczajna, a jej skutki będą odczuwalne dla całej polskiej gospodarki. Podjęliśmy decyzję o odroczeniu płatności dla naszych partnerów oraz negocjację stawek czynszowych dla najemców. Wstrzymane są także wszystkie kontrole w firmach – wymienia Kamil Zieliński.

Wsparcie ze strony strefy jest uzupełnieniem Tarczy Antykryzysowej wprowadzanej przez rząd, czyli pakietu ustaw mających na celu ochronę zatrudnienia oraz zachowania płynności finansowej przedsiębiorców. Tarcza zakłada m.in. odroczenie lub zwolnienie ze składek ZUS, wypłatę świadczeń postojowych, dofinasowanie wynagrodzeń pracowników, czy możliwość przedłużenia kredytów obrotowych.

– Tarcza to bezprecedensowy pakiet opiewający na 212 mld zł, co stanowi mniej więcej 10 proc. polskiego PKB. Jednym z jego filarów jest utrzymanie miejsc pracy, które mogą być zagrożone w dobie kryzysu –  tłumaczy Krzysztof Drynda, wiceprezes strefy.

Oprócz wprowadzonego pakietu wsparcia dla firm, spółka na bieżąco przekazuje przedsiębiorcom zalecenia rządowe oraz monitoruje gotowość firm do udzielania pomocy w walce z epidemią.

– Uruchomiliśmy specjalną ankietę, w której przedsiębiorcy oferują wsparcie produktowe oraz operacyjne. Zbieramy również informacje związane z możliwością produkcji środków ochronnych. Dane przekazywane są do odpowiednich organów rządowych – wyjaśnia Krzysztof Drynda.

System pracy w spółce WSSE „INVEST-PARK” został dostosowany do zaleceń przeciwdziałania COVID-19. Kontakty bezpośrednie zostały ograniczone do niezbędnego minimum, a 80 proc. załogi firmy pracuje zdalnie. Organizowane są wideokonferencje z przedsiębiorcami i partnerami oraz webinaria dla menadżerów firm strefowych.

Partnerzy