Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków RPO DŚ 2020

15 kwietnia 2020 r. uchwałą nr 2018/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące wsparcia przedsiębiorców w ramach funduszy UE znajdziecie Państwo jak zwykle na naszej stronie www.invest-park.com.pl

Partnerzy