Dostawa i montaż dwóch zestawów szlabanów parkingowych – przy halach przemysłowych WSSE w Wałbrzychu i Bolesławcu

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania, dotyczącego wyboru wykonawcy na dostawę i montaż dwóch zestawów szlabanów parkingowych, po jednym na terenie hal przemysłowych WSSE Invest-Park Sp. z o. o. w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 32 i w Bolesławcu, ul. Przemysłowa 11:

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
Grodex S.C. z siedzibą w Legnicy,
Ul. Wrocławska 213A,

 

W dniu 19 czerwca 2020 r. Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Departamentu Inwestycji w sprawie akceptacji wyniku postępowania, uchwałą 6511/20 wyraził zgodę na zawarcie umowy z Grodex S.C. , z siedzibą w Legnicy, ul. Wrocławska 213A.

 


Treść postępowania:

WSSE „INVEST-PARK” SP z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż dwóch zestawów szlabanów parkingowych, po jednym na terenie hal przemysłowych WSSE Invest-Park Sp. z o. o. w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 32 i w Bolesławcu, ul. Przemysłowa 11. 

Załączniki:

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.05.2020 r. (dwudziestego piątego maja 2020 r.) włącznie – fizycznie w siedzibie Spółki w godzinach pracy spółki (do godz. 15.30), lub przesłać na adres e-mailowy: invest@invest-park.com.pl 

Szczegółowe informacje:

Przedstawicielem Zamawiającego pełniącym nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest
Krzysztof Czarnecki,
tel.: 609-909-693,
e-mail: k.czarnecki@invest-park.com.pl

Partnerzy