Informacje od ZUS dotyczące Tarczy Antykryzysowej

30 maja na PUE ZUS dodana została możliwość podglądu szczegółów wniosków o zwolnienie z opłacania składek.

Funkcja ta jest dostępna na profilach osób, które złożyły wnioski RDZ. Informacje są prezentowane w zakładce Płatnik w bocznym menu [Dokumenty i Wiadomości] w formie dodatkowej zakładki „Tarcza antykryzysowa – wnioski”. Więcej informacji jak sprawdzić szczegóły wniosków o zwolnienie z opłacania składek znajduje się w instrukcji (plik doc 195kb).

Właściwymi wnioskami o świadczenia postojowe za okresy kolejne są druki:
RSP-CK w przypadku umów cywilnoprawnych (oświadczenie wysyłane przez zleceniobiorcę),
RSP-DK w przypadku osób prowadzących działalność.

Więcej informacji dotyczący zasad wypełnienia i złożenia dokumentów znajdą Państwo na stronie www.zus.pl .

Partnerzy