Nauka dla biznesu, biznes dla nauki

Łączenie szkolnictwa wyższego z biznesem było tematem spotkania ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka ze środowiskiem akademickim Wałbrzycha i  Świdnicy oraz Zarządem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Spotkanie odbyło się w siedzibie wałbrzyskiej strefy.

Brak opisu obrazka

W spotkaniu z ministrem Murdzkiem wzięli udział: mgr inż. Marek Zieliński, kanclerz Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, dr inż. Andrzej Figiel, prof. uczelni, dyrektor filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu, dr hab. Piotr Jurek, prof. nadzwyczajny, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz dr Jarosław Szandurski,  dziekan wydziału Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy.

O konieczności współpracy biznesu z uczelniami nie trzeba nikogo przekonywać. Przynosi ona wymierne i długofalowe korzyści dla obu stron. Dzięki takiej współpracy firmy upraszczają swe procesy rekrutacyjne i zyskują wykwalifikowanych pracowników. Uczelnie zyskują z kolei  dodatkowe środki na prowadzenie badań naukowych oraz podnoszą w ten sposób poziom dydaktyki.

Właściwe zarządzanie korelacją biznesu i nauki ma także pozytywny wpływ na rozwój lokalnej gospodarki.

Partnerzy