Wyniki naboru na stanowisko Prezesa Zarządu oraz na dwa stanowiska Wiceprezesa Zarządu IX kadencji

Wyniki naboru na stanowisko Prezesa Zarządu:

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. postanawia zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu IX Kadencji spółki bez wyłonienia kandydata.

Wyniki naboru na dwa stanowiska Wiceprezesa Zarządu:

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o., po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołuje na stanowisko Wiceprezesa Zarządu IX kadencji Pana Krzysztofa Dryndę.

 

Partnerzy