Dzierżawa gruntów – Jawor

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Dolnośląskiej Strefie Aktywności Gospodarczej S3-Jawor, WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż zostały złożone dwie oferty przez:

  1. Zbigniewa Bujaka,
  2. Mariusza Błaszczak.

Po analizie złożonej dokumentacji, została nadana punktacja:

  1. Zestawienie Ofert

W związku z rezygnacją oferenta nr 2, który zajął pierwsze miejsce na podstawie nadanej punktacji, została wybrana oferta, która zajęła miejsce drugie:

Oferta nr 1 – Zbigniew Bujak

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

 

 

TREŚĆ POSTĘPOWANIA

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wydzierżawienia gruntów położonych w miejscowości Jawor (obręb 0001 Nr 1 Gospodarstwo).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA  ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):

  1. Opis Przedmiotu Dzierżawy
  2. Formularz zgłoszeniowy + RODO (WORD)
  3. Formularz zgłoszeniowy + RODO (PDF).

Oferty prosimy składać w terminie do 03.08.2020 r. (do godz. 12:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Inwestycji
E-mail: di@invest-park.com.pl
Tel.: +48 74 664 91 66

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty